Kompleksowe wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych

 Zakres:

  • audyt zgodności z RODO (w tym audyt IT),
  • wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych zgodnej z RODO,
  • weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych,
  • opracowanie rejestru naruszeń,
  • opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności,
  • opracowanie umów powierzenia danych względem podmiotów, którym powierzane są dane osobowe,
  • szkolenie pracowników,
  • inne.

Co zyskujesz?

  • Kompleksową i zgodną z RODO dokumentację ochrony danych osobowych.
  • Możliwość skorzystania ze stałej obsługi powdrożeniowej.


Jak mogę Ci pomóc?