Micha___Tuz_iodo.png

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

 

mgr inż. Michał Tuz – doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Certyfikowany Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 [IRCA], certyfikowany Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Usługami IT ISO/IEC 20000:2018, certyfikowany Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Nauczyciel i wykładowca na studiach I, II stopnia oraz na studiach podyplomowych - kształci słuchaczy w obszarach zarządzania ryzykiem oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa i sieciami informatycznymi. Autor analiz i opinii problemowych zarządzania sieciami informatycznymi, w tym także skutecznego kasowania danych z nośników tradycyjnych i elektronicznych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa (uczelnie: Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych PAN). Praktyk, posiada wieloletnie doświadczenie, ekspert ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Doświadczony informatyk i specjalista ds. bezpieczeństwa. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji i we wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Prelegent seminariów, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Inspektor Ochrony Danych (IOD)/Data Protection Officer (DPO) placówek oświatowych, instytucji budżetowych i przedsiębiorstw. Menedżer ryzyka oraz Chief Security Officer (CSO) w dużych organizacjach. Koordynator zespołów ds. bezpieczeństwa komputerowego i reagowania na incydenty (Computer Security and Incident Responsem Team, CSIRT) w dużych organizacjach.


IODO Michał Tuz - jest firmą doradczo-informatyczno-konsultacyjną o zasięgu ogólnopolskim, wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze podmiotów w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz bezpieczeństwa IT. Zakres świadczonych usług obejmuje ponadto doradztwo i szkolenia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji. Pomagamy naszym klientom chronić dane osobowe. Dostarczamy nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z RODO. 

Kim jesteśmy?  

Posiadamy 15-letnie doświadczenie, zdobyte zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, instytucjach budżetowych, jak i małych przedsiębiorstwach. Nasz dynamicznie rozwijający się zespół współpracuje z wieloma uznanymi ekspertami w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.  


Nasz cel to wsparcie i gwarancja bezpieczeństwa dla naszych klientów.


Zapraszamy do współpracy.


Jak mogę Ci pomóc?