Doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych

Zakres:
  • przygotowanie opinii prawnych,
  • przygotowanie umów,
  • opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • ocena incydentów,
  • zgłaszanie naruszeń do PUODO,
  • uczestnictwo w kontroli PUOOD,
  • rozwiązywanie bieżących problemów,
  • inne.

 

Zakres naszych usług jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb klienta.

 

Zapraszamy na szkolenia.

Jak mogę Ci pomóc?