Dogłębna i usystematyzowana wiedza na temat zasobów IT jest kluczowym elementem zarządzania infrastrukturą IT.


Elementy Audytu IT:

  • audyt oprogramowania,
  • audyt bezpieczeństwa sieci,
  • audyt sprzętu,
  • audyt bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Raport z audytu informatycznego obejmuje m.in:

  • opis techniczny infrastruktury IT,
  • licencje oprogramowania,
  • analizę bezpieczeństwa i ochrony danych,
  • zgodność sprzętu z dokumentami,
  • kontrolę legalności oprogramowania,
  • ocenę stanu technicznego sprzętu.

Ponadto raport z audytu przedstawia aktualną sytuację w dziale IT oraz rekomendacje w zakresie: optymalizacji kosztowej zasobów osobowych, kompetencji działu IT, możliwości centralizacji i konsolidacji działu IT, możliwości wykorzystania firm zewnętrznych do świadczenia usług IT, optymalizacji wykorzystania oprogramowania, optymalizacji wykorzystania sprzętu, zalecenia w doborze odpowiedniego sprzętu IT oraz systemów IT.

Zapraszamy do współpracy!

Jak mogę Ci pomóc?